Wat is reboarding?

Reboarding is het proces van herintreding van werknemers op de werkplek na een langere periode van verlof of een belangrijke organisatorische verandering. Denk aan ziekte, ouderschapsverlof, overnames, fusies of reorganisaties. In tegenstelling tot onboarding, vindt reboarding plaats als een werknemer al in dienst is.

Een manager en een nieuwe medewerker kijken samen lachend naar een telefoon
Reboarding

De voordelen van een goed reboardingproces

  • Informeer je medewerkers over relevante (organisatorische) veranderingen,
    zodat zij volledig op de hoogte zijn van nieuwe protocollen, strategieën en beleid.
  • Houd je werknemers betrokken
    om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen en gemotiveerd zijn om terug te keren en in jouw organisatie te blijven.
  • Voorkom dat werknemers overweldigd worden
    door relevante informatie gedurende het hele proces te verspreiden.
Een vrouw die glimlacht naar een laptop
Zo doen we dat

Hoe ons platform jouw Reboarding ondersteunt

Een telefoonmodel van verschillende reboardingshoofdstukken en updates van het bedrijf

De juiste informatie, op het juiste moment

Weer aan het werk gaan na een fusie, overname of lang verlof kan overweldigend zijn. Eerlijk en vaak communiceren is essentieel als werkgever. Je werknemers moeten begrijpen waar de organisatie naartoe gaat en hoe zij (weer) kunnen bijdragen. Ons reboardingplatform biedt werknemers de juiste informatie op het juiste moment, aangepast aan elke rol en locatie. Zo begrijpen ze hun nieuwe verantwoordelijkheden snel, zonder overladen te worden door informatie.
Een telefoonmodel met een meerkeuzepagina met de titel 'Wat draag je naar je werk? '

Zorg voor boeiende en interactieve info

Of je organisatie nu veranderingen ondergaat of een werknemer terugkeert na een periode van afwezigheid, het bijwerken en opleiden van personeel over nieuw beleid en nieuwe procedures is essentieel. Een document van 50 pagina's is niet de meest boeiende manier om dit te communiceren. Om ervoor te zorgen dat je medewerkers betrokken en geïnformeerd blijven, gebruik je interactieve inhoud zoals video's, checklists, afbeeldingen, quizzen en feedbackmogelijkheden.
Een telefoonmodel waarop een manager zijn nieuwe medewerker weer aan het werk verwelkomt

Breng nieuwe medewerkers weer in contact met de organisatiecultuur

Reboarding kan het moreel en de werktevredenheid verbeteren door medewerkers in contact te brengen met vertrouwde collega's, ze kennis te laten maken met nieuwe collega's en ze te herinneren aan de waarden en missie van de organisatie. Ons platform maakt het makkelijk om waarden te delen, het leiderschapsteam te (her)introduceren en collega's aan te moedigen om verbinding te leggen. Dit creëert een gevoel van gemeenschap, gedeelde doelen en purpose.

Verhalen van klanten

Lees over de ervaringen van onze klanten: van enterprises tot overheidsorganisaties.

Jennifer van Valkenhoef
Eurofins
“De volumes en snel veranderende context waren uniek en lastig; daar heeft Appical goed bij geholpen. De app heeft mensen enthousiast gemaakt en verwachtingen gemanaged. Daardoor waren mensen ook sneller inzetbaar."
Jennifer van Valkenhoef
HR-Manager

Help je medewerkers zich weer thuis te voelen

Neem contact op met een van onze specialisten.