Privacy Policy

Table of Contents

Welke persoonsgegevens we verwerken

De soorten persoonsgegevens die Appical met betrekking tot u verwerkt, kunnen de volgende zijn:

 • Persoonlijke basisgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en demografische informatie
 • Informatie over gebruikers en webverkeer zoals inloggegevens, gebruikersnaam en IP-adres
 • Financiële informatie zoals informatie die verband houdt met facturen
 • Content die u geüpload of verstrekt hebt zoals foto’s, opmerkingen, artikelen en video’s
 • Statistieken die aantonen hoe gebruikers onze software gebruiken en de door ons aangeboden consent gebruiken.
 • Bij sollicitaties verstrekte informatie

Voor de in het onderdeel “Waarom we persoonsgegevens verwerken” genoemde doeleinden verwerkt Appical geen gevoelige persoonsgegevens over u.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Over het algemeen verzamelt Appical persoonsgegevens rechtstreeks van u of van andere met onze Klant verbonden personen. Als de Klant waarvoor u werkt producten of diensten van Appical afneemt van een partnerbedrijf van Appical kunnen we informatie over u verzamelen via dat partnerbedrijf.

Wanneer u websites van Appical gebruikt en via e-mail met ons in contact bent, maken we ook gebruik van cookies en andere traceertechnologieën voor het optimaliseren van uw ervaring van Appical, onze producten, en onze sites. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen we ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Deze bronnen kunnen externe aggregatoren van gegevens, marketingpartners van Appical, openbare bronnen of sociale netwerken van derden zijn.‍

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Deze Privacyverklaring van Appical is van toepassing wanneer Appical uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerkt wanneer u contacten met ons onderhoudt, zoals:

Aankoop en levering

 • Faciliteren van klantorders, overeenkomsten, betalingen
 • Rechtstreeks aanbieden van diensten aan u, zoals e-learning, webinars en rapporten enz.
 • Op verzoek aan Klanten verstrekken van offertes voor producten en diensten
 • Aanmaken en faciliteren van accounts voor gebruikers van onze diensten

Ondersteuning en verbetering

 • Verbeteren en (verder) ontwikkelen van de kwaliteit, functionaliteit en gebruikerservaring van onze producten, diensten en de Site van Appical
 • Aanbieden van klantondersteuning voor onze producten en diensten
 • Exploiteren van gebruikerscommunities voor opleidingsdoeleinden en het mogelijk maken van interactie tussen gebruikers en Appical

Privacy & Security

 • Opsporen, verhelpen en voorkomen van bedreigingen voor en misbruik van de beveiliging, uitvoeren van onderhoud en verwijderen van bugs

Marketing

 • Beheren van marketingvoorkeuren en sturen van marketingcontent
 • Aanmaken van belangstellingsprofielen voor het promoten van relevant producten en diensten (profilering)

Recruitment

 • Het beheer van recruitment processen en het verwerken van sollicitaties
 • Ingediende documenten evalueren, sollicitatiegesprekken voeren en referenties opvragen

Informatie met betrekking tot hoe persoonsgegevens in een van onze vele diensten verwerkt worden is te vinden in de betreffende verwerkersovereenkomst voor die dienst. In dergelijke gevallen handelt Appical als gegevensverwerker en verwerkt de gegevens namens en in overeenstemming met de instructies van de Klant. Neem voor meer informatie hierover contact op met de klantenservice voor die specifieke dienst.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We verwerken gegevens op basis van diverse wettelijke grondslagen.

Overeenkomst met u

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridisch bindend contract met u. Dit zal doorgaans het geval zijn wanneer u op een vacature bij Appical solliciteert. Het verwerken van uw persoonsgegevens zoals een CV, sollicitatie en referenties is noodzakelijk voor Appical voor het behandelen van sollicitaties van werkzoekenden alvorens met hen in contact te treden.

Uw toestemming

Appical kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. Nadat u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze altijd weer intrekken.

Gerechtvaardigd belang

Appical heeft een gerechtvaardigd belang wanneer we uw gegevens verwerken voor beveiligings-, ondersteunings- en verbeteringsdoeleinden, of wanneer u handelt als contactpersoon/lead voor onze bestaande en potentiële klanten, waaronder in de klantenservice. Uw persoonsgegevens worden vanuit een zakelijk perspectief op een manier verwerkt waarvan we geloven dat deze niet in strijd is met uw privacyrechten of -vrijheden.

Daarnaast verwerkt Appical gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang wanneer u zich aanmeldt voor een webinar, rapporten of andere content van onze webpagina’s downloadt en gebruik maakt van onze Appical-communities. Het gerechtvaardigde belang bestaat in het aan u kunnen verstrekken van correcte content, houden van webinars, uitvoeren van marketingactiviteiten en administreren van uw verzoeken. Lees meer over hoe Appical uw persoonsgegevens verwerkt voor marketingdoeleinden op basis van gerechtvaardigd belang en over uw rechten wanneer wij uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden verwerken, onder de kop genaamd "marketing" in deze privacyverklaring.

Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Binnen de Visma-groep

Appical is een Nederlands bedrijf en onderdeel van Visma Group, een Europese onderneming, met grensoverschrijdende rechtspersonen, bedrijfsprocessen, management structuren en technische systemen. Visma levert software en diensten aan private en publieke bedrijven in Europa. Het hoofdkantoor van Visma is gevestigd in Oslo.

Aangezien Visma uit veel verschillende dochterondernemingen bestaat, is het belangrijk voor ons dat we u de best mogelijke algehele ervaring bieden. Om overzicht en inzicht te behouden, kan Appical uw persoonsgegevens delen tussen bedrijven in de Visma Group.

Buiten de Visma-groep

Ook kan Appical uw persoonsgegevens met externe partijen delen in de volgende kaders:

Zakelijke partners

Appical kan uw persoonsgegevens met onze partners delen wanneer dit vanuit een zakelijk perspectief gerechtvaardigd is en in overeenstemming is met toepasselijke privacywetgeving.

Overheidsinstanties

De politie en andere autoriteiten kunnen om toegang tot persoonlijke informatie van Appical verzoeken. In dergelijke gevallen zal Appical de gegevens uitsluitend ter beschikking stellen wanneer er een rechterlijk bevel of soortgelijke order is om dit te doen.

Wanneer maken we gebruik van verwerkers?

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Appical gebruik van verwerkers. Deze verwerkers zijn doorgaans verkopers van clouddiensten of andere IT-hostingdiensten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van verwerkers, zal Appical een verwerkersovereenkomst aangaan om uw privacyrechten te kunnen waarborgen. Als verwerkers buiten de EU/EER gevestigd zijn, zorgt Appical er ten behoeve van u voor dat er wettelijke grondslagen voor dergelijke internationale overdrachten bestaan, onder andere door het gebruik van de Modelclausules van de EU.

Ga voor informatie over de subverwerkers die we gebruiken voor aan u het verlenen van een Appical-dienst naar ons VismaTrust Centre.U kunt altijd om een overzicht van en nadere informatie over verwerkers van Appical verzoeken. Zie het laatste onderdeel van deze verklaring voor het opnemen van contact met Appical.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Appical zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Wanneer we uw persoonsgegevens op een andere wettelijke grondslag verwerken, zoals een gerechtvaardigd belang, worden deze gegevens zolang bewaard als nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking.

Daarom kan het zijn dat uw persoonsgegevens onder diverse soorten bewaarbeleid kunnen vallen, afhankelijk van het soort gegevens en het doel van het verzamelen ervan. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Bij het werven van personeel zal Appical uw persoonlijke informatie zoals een CV, sollicitatie en andere documenten vernietigen wanneer het wervingstraject afgerond is, doorgaans uiterlijk 6 maanden na de uiterste inzenddatum van de sollicitatie, tenzij anders met u overeengekomen
 • Een ander voorbeeld is contactinformatie die wordt opgeslagen voor marketingdoeleinden, met inbegrip van potentiële klanten of geïnteresseerden. Dergelijke persoonsgegevens worden uiterlijk 24 maanden na de laatste geregistreerde activiteit vernietigd.

Neem voor nadere informatie over verwijdering contact op met Appical (zie de contactinformatie in het laatste onderdeel van deze verklaring).

Wat zijn uw rechten?

Basisrechten

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens door het indienen van een verzoek om een overzicht van de persoonsgegevens die we van u verwerken en u kunt het recht hebben op overdraagbaarheid van gegevens (gegevensportabiliteit). Ook hebt u het recht om Appical te verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u een account bij Appical hebt voor een dienst van Appical, kunt u dit meestal doen via het betreffende onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de toepasselijke dienst van Appical.

Daarnaast hebt u het recht om, in overeenstemming met dit Privacybeleid of andere voor een dienst specifieke voorwaarden, om verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking te verzoeken en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van support@appical.net voor het indienen van verzoeken als genoemd in dit onderdeel.

Ten slotte heeft u ook het recht om een klacht met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming.

Marketing en profilering

Gerechtvaardigd belang

Wanneer u contacten onderhoudt met Appical, bijvoorbeeld door het bezoeken van webpagina’s van Appical, het downloaden van content, het volgen van webinars, of als deel van het gebruik van diensten van Appical, zal Appical uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. Een van de legitieme belangen van Appical is de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Appical verwerkt uw persoonsgegevens om u te vertrekken met relevante op uw voorkeuren gebaseerde content aan u door middel van direct marketing op sociale mediaplatforms en emails, webpagina’s of in een dienst van Appical. De verwerkte persoonsgegevens zijn geaggregeerde gegevens over u, zoals IP-adres, interesses (waar u op geklikt hebt, enz.), gebruikersnaam en apparaat. Dit gebeurt met behulp van technologieën zoals cookies en wordt profileren genoemd. Appical zal deze informatie ook kunnen combineren met informatie over de klantrelatie die wij eventueel met uw bedrijf hebben.

Het doel van de profilering is om u maatwerk marketing te leveren, uw gebruikerservaring met onze diensten/websites te verbeteren en producten te leveren waar onze klanten tevreden over zijn. De diensten van Appical worden over het algemeen gebruikt als hulpmiddelen voor werkgerelateerde doeleinden, en uw gedrag in deze hulpmiddelen zegt weinig over uw persoonlijke leven. Er worden geen gevoelige gegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden daarom vanuit een zakelijk perspectief verwerkt op een manier die naar onze mening niet in strijd is met uw vrijheden en rechten als individu.

Appical gebruikt e-mail als een instrument om marketingdoeleinden te communiceren, echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de nationale wetgeving (indien nodig).  Als u toestemming gegeven hebt, zult u altijd de mogelijkheid hebben om zich hiervoor af te melden als hieronder beschreven, of wanneer u een e-mail ontvangt die marketing bevat.

Recht om uit te schrijven van marketingcommunicatie

U hebt het recht om zich af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van Appical en het onderwerp zijn van profilering, en kunt dit doen door:

 • de instructies voor afmelding in de relevante marketingcommunicatie te volgen, of
 • uw voorkeuren in het betreffende onderdeel “account bijwerken” te wijzigen, wanneer u een account bij Appical hebt, of
 • contact met ons op te nemen door het sturen van een e-mail naar support@appical.net. of
 • door gebruik te maken van de toepasselijke tool voor abonnementbeheer

Ook hebt u te allen tijde de mogelijkheid om u door middel van onze cookiemelding aan of af te melden voor cookies op een bepaalde webpagina.

Houd er rekening mee dat zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie u nog steeds administratieve mededelingen van Appical kunt ontvangen, zoals opdrachtbevestigingen en noodzakelijke kennisgevingen voor het beheer van uw account of van de aan Klanten verleende diensten.

Wijzigingen

We raden u aan om deze Verklaring regelmatig door te lezen. Wanneer we significante wijzigingen in onze Verklaring aanbrengen die een materiële wijziging van onze privacypraktijken betekenen, kunnen we u ook met andere middelen hiervan in kennis stellen, zoals door het sturen van een e-mail of het plaatsen van een aankondiging op onze bedrijfswebsite en/of sociale mediapagina’s voordat de wijzigingen van kracht worden.

De Privacyverklaring wordt minimaal eens per jaar herzien en wijzigingen worden geaccordeerd door de Privacyraad van Visma. Voor het laatst bijgewerkt op: 2021-09-13.

Hoe ons te contacteren

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Appical B.V.
Tt. Vasumweg 58, 1033 SC, Amsterdam, Nederland
info@appical.net
+31 (0)20 820 8706

We stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen over onze Privacyverklaring hebt of zorgen hebt over uw privacy of een mogelijke inbreuk op uw privacy, stuur deze dan aan support@appical.net.

We zullen uw verzoeken of klachten vertrouwelijk behandelen. Onze vertegenwoordiger zal contact met u opnemen om in te gaan op uw zorgen en de opties voor het oplossen hiervan uiteen te zetten. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat klachten tijdig en op de juiste wijze opgelost worden.